Luật Lao Động tại Việt Nam và những vấn đề cần tư vấn Luật Lao Động nên dùng nhất ?

Luật Lao Động tại Việt Nam

chungcu.info.vn chia sẻ Luật Lao Động Việt Nam hiện hành là Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Luật Lao động là ngành luật nhằm điều chỉnh quan hệ lao động, bao gồm:

 • Quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình hình thành, thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Quan hệ giữa người lao động với người lao động trong quá trình làm việc.
 • Quan hệ giữa người sử dụng lao động với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.
 • Quan hệ giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động với người sử dụng lao động và người lao động.

Bộ luật này quy định các nội dung chính sau:

Luật Lao động quy định các quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động và các bên liên quan trong quan hệ lao động. Mục đích của luật là:

 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
 • Thúc đẩy phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.
 • Góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
 1. Phạm vi điều chỉnh:
 • Mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động trong quá trình lao động;
 • Quan hệ giữa người lao động với người lao động;
 • Quan hệ giữa tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở với người sử dụng lao động;
 • Quan hệ giữa tổ chức đại diện người sử dụng lao động với tổ chức đại diện người lao động;
 • Các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Tham khảo trang chủ công ty luật TL LAW tốt nhất

 1. Đối tượng áp dụng:
 • Người sử dụng lao động là tổ chức, cá nhân sử dụng lao động;
 • Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có năng lực lao động, tự nguyện làm việc và được giao kết hợp đồng lao động.
 1. Một số nội dung chính:
 • Hợp đồng lao động: Quy định về các loại hợp đồng lao động, thủ tục giao kết, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi: Quy định về thời giờ làm việc bình thường, làm thêm giờ, tăng ca, thời gian nghỉ giữa ca, nghỉ ngày lễ, tết;
 • Lương, tiền lương: Quy định về các hình thức lương, tiền lương, phương thức trả lương, phụ cấp;
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Quy định về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trong việc tham gia các loại bảo hiểm;
 • Bảo vệ lao động: Quy định về các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;
 • Giải quyết tranh chấp lao động: Quy định về thủ tục, trình tự giải quyết tranh chấp lao động.
 1. Văn bản hướng dẫn thi hành:

Bộ luật Lao động 2019 được hướng dẫn thi hành bởi nhiều văn bản dưới luật, bao gồm:

 • Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động;
 • Thông tư số 03/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP;
 • Các văn bản hướng dẫn thi hành khác của các bộ, ngành liên quan.

Tham khảo các dịch vụ luật sư cơ bản

Những vấn đề cần được tư vấn Luật Lao động:

 • Hợp đồng lao động: Soạn thảo, thẩm định, ký kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Lương, thưởng, bảo hiểm: Quy định về mức lương, thưởng, các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
 • Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi: Quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi giữa giờ, nghỉ việc riêng, nghỉ lễ, nghỉ phép năm.
 • Kỷ luật lao động: Các hình thức kỷ luật lao động, thủ tục áp dụng kỷ luật lao động.
 • Giải quyết tranh chấp lao động: Các hình thức giải quyết tranh chấp lao động, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động.

Ngoài ra, còn có nhiều vấn đề khác liên quan đến Luật Lao động mà người lao động và người sử dụng lao động có thể cần được tư vấn, như:

 • Quy định về lao động nữ, lao động trẻ em.
 • Quy định về lao động trong các ngành, nghề đặc biệt.
 • Quy định về công đoàn.
 • Quy định về bảo vệ an toàn, vệ sinh lao động.

Bài viết nên xem: Luật hành chính là? Những nhu cầu thế nào mới cần tư vấn Luật hành chính tốt nhất

Kết Luận: Luật Lao động là một văn bản pháp luật quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động. Do đó, cần tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật Lao động. Khi cần tìm hiểu về Luật Lao động, bạn có thể truy cập các văn bản pháp luật liên quan hoặc liên hệ với cơ quan để được hướng dẫn cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *