Hệ thống pháp luật dân sự tại Việt Nam

Nội dung Pháp Luật Dân Sự Việt Nam bao gồm:

Tính đến ngày 11 tháng 3 năm 2024, chưa có văn bản pháp luật mới nào thay thế cho Bộ luật Dân sự 2015. Do đó, Bộ luật Dân sự 2015 vẫn là văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành, được áp dụng cho tất cả các quan hệ dân sự trên lãnh thổ Việt Nam chungcu.info.vn .

Tuy nhiên, trong thời gian qua, đã có một số văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự 2015 được ban hành, nhằm bổ sung, làm rõ và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng các quy định của Bộ luật này. Một số văn bản quan trọng bao gồm:

 • Nghị định số 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự về giao dịch dân sự.
 • Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự về hợp đồng.
 • Thông tư số 01/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Ngoài ra, Quốc hội cũng đang trong quá trình thảo luận,审议 dự án Bộ luật Dân sự sửa đổi. Dự kiến Bộ luật Dân sự sửa đổi sẽ được ban hành trong thời gian tới, nhằm cập nhật các quy định pháp luật mới, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội.

Tham khảo trang chủ công ty luật TL LAW tốt nhất

Hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam bao gồm các văn bản sau:

 1. Bộ luật Dân sự
 • Là văn bản quan trọng nhất trong hệ thống pháp luật dân sự, quy định các nguyên tắc cơ bản và các quy định chung về các quan hệ dân sự.
 • Bộ luật Dân sự hiện hành được Quốc hội ban hành năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
 1. Các văn bản quy định chuyên ngành về các quan hệ dân sự
 • Bao gồm các luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư… quy định cụ thể về từng lĩnh vực dân sự như:
  • Luật Hôn nhân và Gia đình
  • Luật Đất đai
  • Luật Giao dịch điện tử
  • Luật Doanh nghiệp…
 1. Án lệ
 • Là những quyết định của Tòa án Nhân dân tối cao trong việc giải quyết các vụ án dân sự có tính chất hướng dẫn chung.
 1. Tập quán
 • Là những quy tắc ứng xử được hình thành do thói quen, được cộng đồng tuân theo trong một thời gian dài.
 1. Quy định của pháp luật quốc tế
 • Các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có thể được áp dụng để điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Tham khảo các dịch vụ luật sư cơ bản

Đặc điểm của hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam:

 • Tính thống nhất: Các văn bản pháp luật trong hệ thống pháp luật dân sự được xây dựng trên cơ sở thống nhất về mục tiêu, nguyên tắc và nội dung.
 • Tính đa dạng: Hệ thống pháp luật dân sự bao gồm nhiều văn bản pháp luật khác nhau, điều chỉnh các lĩnh vực dân sự đa dạng.
 • Tính linh hoạt: Hệ thống pháp luật dân sự thường xuyên được bổ sung, sửa đổi để phù hợp với thực tiễn xã hội.

Vai trò của hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam:

 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong các quan hệ dân sự.
 • Góp phần thúc đẩy giao dịch dân sự, phát triển kinh tế – xã hội.
 • Đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Lưu ý:

 • Hệ thống pháp luật dân sự là một hệ thống phức tạp, thường xuyên thay đổi. Do vậy, cần thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.
 • Khi cần tư vấn về pháp luật dân sự, nên liên hệ với luật sư hoặc cơ quan tư pháp có thẩm quyền.

Bài viết nên xem: Luật Lao Động tại Việt Nam và những vấn đề cần tư vấn Luật Lao Động nên dùng nhất ?

Bạn cũng có thể liên hệ với luật sư để được tư vấn cụ thể về các vấn đề liên quan đến Luật Dân sự.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *