Ký gửi tại dự án Nhà Ở Xã Hội Eurowindow River Park

Thứ 3 ngày 22/01/2019
HOTLINE

0977.239.888

Phí dịch vụ
Giá trị BĐS
(tỷ VNĐ)
Phí dịch vụ
(triệu VNĐ)
< 1,5 15
1,5 - 2,020
2,0 - 3,025
3,0 - 4,030
4,0 - 5,040
> 5,060
Giá trên chưa bao gồm VAT